Voor wie

Kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer twaalf jaar kunnen bij de psychomotorisch kindertherapeut terecht. Wanneer een kind vast loopt in zijn ontwikkeling kan zich dat uiten in één of meer van de volgende gedragskenmerken:

Sociaal/ emotioneel gedrag

 • agressief of teruggetrokken gedrag
 • moeilijk contact maken en/of onderhouden met volwassenen of andere kinderen
 • (faal-)angst
 • gespannenheid
 • negatief zelfbeeld
 • affect-regulatieproblemen
 

Cognitief gedrag

 • aandachts-, motivatieproblemen
 • planningsproblemen
 • impulsiviteit
 • informatieverwerkingsproblemen
 

Bewegingsgedrag

 • problemen met motorische basisvaardigheden
 • onhandig, houterig bewegen/ te weinig lichaamsbesef
 • overbeweeglijkheid
 • passiviteit (leidend tot obesitas)
 • problemen met de fijne motoriek/ schrijfproblemen
 

Kinderen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling ten gevolge van:

 • een stoornis, zoals AD(H)D, Autisme en aanverwante diagnoses (ASS, Asperger, PDD-NOS, NLD, etc.), hechtingsproblematiek en overige psychiatrische aandoeningen.
 • een belemmering als gevolg van een traumatische gebeurtenis in hun leefomgeving, zoals ziekte, verlies, scheiding of sexueel misbruik.
 

Contra-indicaties

Psychomotorische Kindertherapie binnen de ambulante hulpverlening is niet geïndiceerd wanneer er duidelijk sprake is van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsomstandigheden of de problematiek anderszins zeer complex of ernstig van aard is. In dergelijke gevallen dient de psychomotorische kindertherapie plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Zo nodig wordt naar een passend alternatief gezocht en doorverwezen.