Wat is PMKT

Wat is psychomotorische kindertherapie?

Psychomotorische kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen tempo en wijze.

 

Maatwerk:

In de therapie stem ik af op zijn/haar ontwikkelingsniveau en speel ik in op de behoeftes en gevoelens. Zo kan het accent liggen op:

  • Samen met het kind stilstaan bij het ‘ik’: ‘wie ben ik’; ‘wat wil ik’; ‘wat kan ik’ en ‘wat voel ik’.
  • Leren grip krijgen op eigen emoties
  • Sociaal functioneren
  • Cognitieve vaardigheden zoals planmatig werken

 

Middelen:

Door middel van beweging, spel, muziek en lichaamsgericht werk speel ik in op de behoeften en/of gevoelens van het kind. Ik zet het middel in waarmee het kind zicht het beste kan uiten. Door aandacht te besteden aan de kwaliteiten die het kind heeft en deze te gebruiken ontstaat er ruimte om te werken aan de kanten waar het kind zich verder in mag ontwikkelen.

 

 

Transfer:

De samenwerking met ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind, ondersteunt het proces en zorgt ervoor dat wat er geleerd is in de praktijk tot uiting komt. Zodat kind en ouders weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan

 

Uitgangspunten psychomotorische kindertherapie:

Problemen in het gedrag (G) van het kind ontstaan op basis van de aanleg (O) van het kind en door omstandigheden in het verleden of het heden binnen de leefomgeving van het kind (M). De problemen uiten zich in één of meerdere gedragscomponenten.

In de visie van de psychomotorisch kindertherapeut is het gedrag opgebouwd uit een aantal gedragscomponenten die elkaar onderling beïnvloeden.

Dit zijn de biologische, de sensorische, de motorische, de emotionele, de cognitieve en de sociale gedragscomponenten

 

De veilige therapeutische omgeving en de deskundige reactie van de therapeut brengen een verandering tot stand. Het kind krijgt de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken.